Peter S. Beagle a Return című elbeszélésben visszatér A fogadós éneke világára és visszavezeti Szoukiant a kolostorba, ahonnan annak idején elszökött.Keresés az oldalon