Idén a Typotex Kiadó jóvoltából idehaza is megismerkedhettünk a kortárs lengyel science fiction talán legnagyobb alakjával, Jacek Dukajjal, akinek Extensa című regénye nem csak lehengerlően érdekes sci-fi, de nyelvezetével, világával és szereplőivel a szépirodalom mérlegén is megállja a helyét, és a nemrég megjelent újabb regénye, a Zuzanna és a világmindenség is hasonlóan igényes mű.

A mostani játékban pedig meg is nyerhetitek a Zuzanna és a világmindenség című regényt, ugyanis a Typotex kiadó jóvoltából három példányt sorsolunk ki azok között, akik helyesen válaszolnak az alábbi kérdésre.

A kérdés a következő:

Mit kapott Zuzanna a születésnapjára Malenától? A választ a könyvben vagy a regényrészletben találjátok.

A válaszokat a jatek.sfmaghun(kukac)gmail.com emailcímre várjuk, a tárgymezőbe írd be: Dukaj

A jelentkezési határidő 2012.11.11. (vasárnap) 20:00 óra. Utána sorsolunk!

A fülszöveg:

A fő­hős­nő a ti­zen­nyolc éves Zu­zan­na Klajn, aki bé­ké­ben és a ké­nye­lem­ben él, amíg egy napon kap egy „cso­ma­got a síron túl­ról”, régen el­hunyt apja örök­sé­ge­ként. A meg­örö­költ dol­gok és a ka­pott in­for­má­ci­ók mind azt sej­te­tik, hogy az apja nem halt meg, hanem el­tűnt, és ennek köze van annak a tu­do­má­nyos in­té­zet­nek a ti­tok­za­tos te­vé­keny­sé­gé­hez, amely­nek apja dol­go­zott.

A Zu­zan­na és a vi­lág­min­den­ség c. re­gény­ben Dukaj elő­re­megy né­hány év­ti­ze­det a jö­vő­be, de az előre lá­tott va­ló­ság te­je­sen kü­lön­bö­zik a mi­énk­től. A cse­lek­mény nincs ese­mé­nyek­kel zsú­fol­va (úgy tűn­het, mint­ha csak ját­sza­doz­na a th­ril­ler vagy sci-fi kon­ven­ci­ó­i­val); úgy lát­szik, ami job­ban ér­dek­li, az az: mi­lyen irány­ba tart ci­vi­li­zá­ci­ónk. Ve­zet­het-e egy hir­te­len elő­re­ug­rás a meg­sem­mi­sü­lé­sé­hez? Vajon egy ember, aki saját tu­da­tát egy vir­tu­á­lis vi­lág­ba „írja át”, to­vább­ra is ember marad? Íme né­hány a kér­dé­sek közül, me­lye­ket Dukaj jelen tör­té­ne­té­ben ne­künk sze­gez.

Jacek Dukaj (1974) szá­mos re­gé­nye és no­vel­lá­ja je­lent meg, a leg­je­len­tő­sebb len­gyel sci­en­ce fic­ti­on író Sta­nisław Lem óta. Szá­mos iro­dal­mi díj mel­lett 2009-ben el­nyer­te az Eu­ró­pai Unió Iro­dal­mi Díját.

Részlet a könyvből

A könyv adatlapja

Recenziók

Fordította: Mihályi Zsuzsa
 

Témakör: Szépirodalom

ISBN 978-963-2797-44-1
250 oldal, A/5
Webshop ár: 1875 Ft
Ára: 2500 Ft

Hozzászólások

hozzászólás


[ további írásai]
Ha tetszett, kövesd a Facebook-on is!
Kategóriák: játék

Eddig 2 hozzászólás.

  1. kwindu szerint:

    Megfejtés:[SFmag által törölt] 🙂
    A regényrészlet tetszett remélem nyerek 🙂

  2. _acelpatkany_ szerint:

    Kwindu: a választ emailben küldd el, ha még nem tetted, így semmi izgalmas nincs benne, ha kommentben beírod…

Szólj hozzá

Nem belépett felhasználók számára a hozzászólások kb percenként frissülnek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.Keresés az oldalon